I. Інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ

Відповідно до Закону України “Про державну статистику” органи державної статистики здійснюють облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), порядок ведення якого регламентується Положенням про ЄДРПОУ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 №499 (зі змінами)).

Підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб’єктів, а також внесення змін до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. Органи державної статистики перевіряють відповідність відомостей державним класифікаторам і вносять їх до реєстру.

Інформаційний фонд ЄДРПОУ містить такі дані:

ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта;

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно – правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;

довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, телефакс, адреса електронної пошти;

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них;

економічні – виробничі та фінансово-економічні показники діяльності суб’єкта.

Інформація з ЄДРПОУ надається користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних ЄДРПОУ та знеособлених статистичних показників;

відомостей з ЄДРПОУ;

класифікаторів.

Таблиці та відомості надаються на запит користувача на паперовому носії або в електронному вигляді.

Перелік класифікаторів, що надаються на запит користувача в електронному вигляді:

класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ),

класифікація видів економічної діяльності,

класифікація об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ),

класифікатор валют (КВ),

класифікатор держав світу (КДС).