Доступ до публічної інформації

Запит на публічну інформацію Головного управління регіональної статистики може бути поданий: 

на поштову адресу:  01601, м. Київ, вул. вул. Еспланадна, 4-6;
на електронну адресу:  gurs@ukrstat.gov.ua

Форма запиту на отримання публічної інформації Завантажити

ПОРЯДОК складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію