Які відомості надаються з Реєстру

Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:
1) даних щодо кількості суб’єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;
2) переліку суб’єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;
3) даних щодо суб’єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних.
Весь інформаційний фонд Реєстру на запит користувачу не надається.
Відомості щодо суб’єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями даних:
ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб’єкта;
класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;
довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);
реєстраційні – відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.