Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

Суб’єкти ЄДРПОУ – це юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства.

ЄДРПОУ є важливим компонентом інфраструктури державної статистики України. Ведення реєстру здійснюється органами державної статистики з 1993 року відповідно до Закону України “Про державну статистику“. З набуття чинності Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” ведення ЄДРПОУ здійснюється відповідно до Положення про ЄДРПОУ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 №499 (зі змінами)).

ЄДРПОУ ведеться з метою забезпечення:

єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів;

класифікації суб’єктів для отримання статистичної інформації у формалізованому вигляді;

проведення спостережень за структурними змінами в економіці щодо видів діяльності, створення, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації суб’єктів;

удосконалення статистичного обліку суб’єктів та створення й ведення реєстрів респондентів статистичних спостережень (статистичних реєстрів);

взаємодії з інформаційними системами інших органів державної влади.

На державному рівні ЄДРПОУ містить інформацію щодо суб’єктів в цілому по країні, на територіальному – щодо суб’єктів на відповідній території. Підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб’єктів, а також внесення змін до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій.

Відповідно до організаційних та методологічних принципів ведення ЄДРПОУ при включенні до нього суб’єкти класифікуються відповідно до Національних (державних) статистичних класифікацій (класифікаторів).

Одним з основних показників стратифікації статистичної інформації при організації суцільних та вибіркових обстежень є код виду економічної діяльності суб’єкта, який зазначається за КВЕД. Ця класифікація базується на стандартній міжнародній класифікації видів діяльності Європейського Союзу. Об’єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності статистичних одиниць (юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тощо), які на вищих рівнях класифікації групуються в галузі. Термін “галузь” у Господарському кодексі України та КВЕД визначається як діяльність сукупності виробничих (статистичних) одиниць, що беруть участь у переважно однакових або подібних видах економічної діяльності.

Дані, що містяться в ЄДРПОУ, є відкритими та загальнодоступними, за винятком тих, що стосуються виробничих і фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів та ідентифікаційних номерів фізичних осіб – платників податків. Інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Держкомстату від 28.11.2005 №386, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Держкомстату від 22.10.2010 №428/1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за №1121/18416).