Інформація

Електронна

звітність

Конкурс на

заміщення

вакантних посад

Виконання Закону

України "Про

очищення влади"

Оренда

нежитлових

приміщень

Відомості про

державні

закупівлі

Проведення

анкетних

опитувань

Написати лист до служби підтримки сайту Головна сторінка

29.12.2015

У Головному управлінні регіональної статистики оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців

Посада: Головний спеціаліст сектору договірної роботи управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

- стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння основними навиками організації договірної роботи з підготовки, оформлення та узгодження договорів; організації виконання договорів (обліку та контролю);

- вільне володіння державною мовою;

- досконале володіння комп’ютером.Посада: Завідувач сектору захисту інформації управління технічного забезпечення та телекомунікаційних систем

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

- стаж роботи за фахом у державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння основними навиками організації та координації заходів, спрямованих на захист інформації; підтримка необхідного рівня захищеності інформації;

- вільне володіння державною мовою;

- досконале володіння комп’ютеромУ конкурсі можуть брати участь лише громадяни України, які на час конкурсу не досягли граничного віку перебування на державній службі – 65 років.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, повинні подати до конкурсної комісії такі документи:

- заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” за 2014 рік;

- копію сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Документи приймаються впродовж 30 календарних днів із дня оголошення конкурсу. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється. Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається сектором кадрового забезпечення Головного управління регіональної статистики додатково (тел.: 287-55-30). Головне управління регіональної статистики не забезпечує працівників житлом у місті Києві.

Повернутись

Сервіси

Отримання

відомостей

з ЄДРПОУ

Матриця участі

респондентів у

спостереженняхІнші державні інформаційні ресурси

Офіційний сайт Президента України

Урядовий портал

Портал Верховної Ради

Сайт Мінекономрозвитку

Сайт Держстату